АКВАПОНИК

Аквапониката представлява  отглеждан на риби и растения в циркулираща екосистема чрез използване на естествените бактериални цикли за преобразуване на отпадъците, създадени от рибите, в хранителни вещества за растенията – нитрати.

При нея се прилагат естествените цикли за преработка на отпадъците, създадени от рибите, които са ценни хранителни вещества за растенията. Самата дума „аквапоника“ е съчетание от думите „аквакултура“ – отглеждане на водни индивиди като риби, раци, миди и скариди – и „хидропоника“ – отглеждане на растения като зеленчуци, подправки и цветя в различен субстрат, без почва.

В този вид система обаче химията е недопустима. За поддържане нивата на азот и други жизненоважни елементи, с които се хранят растенията, се грижат риби, като в случая това са основно шарани, амур и тилапия. Предстои да се експериментира и с японски декоративен шаран от вида „КОИ“. С рибните екскременти водата се наторява, а водата респективно храни няколко вида растения – основно зеленчуци. Те пък от своя страна пречистват водата на рибите, с което се затваря кръговратът в системата. Така растенията растат по чисто биологичен начин. Не се пръскат с никакви препарати, защото ако попаднат във водата, могат да убият рибите, самите риби са гаранция, че производството е биологично, което е най-голямата полза от този вид земеделие.

Сред един от многобройните плюсове на метода аквапоника е също фактът, че необходимата вода за отглеждане на едно растение е едва 10 процента спрямо количеството вода, необходимо за растение, което вирее в почва.

Голям брой градски селскостопански проекти съществуват и в градските сгради, включително ферми на открито на покриви, оранжерии на покриви което се нарича закрито земеделие. Тези проекти се характеризират с безпочвена площ за селскостопански дейности. Там се използва понятието „Zero-Acreage Farming“ (ZFarming) целта на този вид дейност е да илюстрират и систематизират настоящите практики в областта на енергетиката и да обсъждат конкретни новости на ZFarming в по-широкия контекст на градското земеделие. Анализирани са 73 ZFarms в градовете Северна Америка, Азия, Австралия и Европа, като са използвани набор от критерии и са разработени типологии на ZFarming, допълнени от задълбочени интервюта с пионери в този отрасъл на земеделие.97AC3156-60CA-4FF1-BFA6-676BBCA20FE4 Резултатите илюстрират, че ZFarming генерира иновативни практики, които могат да допринесат за устойчиво градско земеделие. Освен отглеждането на храна, той произвежда редица нехранителни и непазарни стоки. Това включва нови възможности за ефективно използване на ресурсите, нови земеделски технологии, специфични процеси и мрежи за изпълнение, нови модели на предлагане на храни и нови градски пространства.

Aquaponics е интегрирана технология, която използва рибни отпадъци за наторяване на растенията чрез корените, а растенията своевременно да филтрират замърсената вода. Името „aquaponics“ идва от комбинация от думите „аквакултура“ (рибовъдство) и „hydroponics“ (процес на отглеждане на растения без почва). Оказва се, че рибните отпадъци са почти съвършен тор за билки и цветя, а корените лесно усвояват отпадъците, произведени от рибата. Аквапоничната технология използва до 10 пъти по-малко вода, отколкото традиционните растения, които не са отглеждани в почвата, не изисква химикали, а огромното количество раститения може да расте в аквапонична среда.

Как действа аквапониката?
Основите на аквапоничната и аквариумната технология са показани на диаграмата по-долу.

Aquaponic азот цикъл
Тези диаграми описват цикъла на азота в аквариума или аквапонната система

Интересно е да се отбележи, че в традиционен аквариум с редовна филтърна система. нитратите в се покачват по-високо и по-високо във времето. Тези нитрати създават големи разцветки на водорасли и могат да допринесат за намаляване на здравето на рибите с течение на времето. Стандартният начин да се отървете от нитратите в стандартен аквариум е да извършвате редовни промени на водата с 10-25% общ обем вода всяка седмица. Промените в водата могат да бъдат трудна и досадна работа за собствениците на аквакултури, но е необходимо да се поддържа чист и здравословен аквариум за здравословна храна.

С аквапоничен филтър  нитратите непрекъснато се абсорбират от корените на растенията, изваждат от системата и ги превръщат в солиден растителен материал. Ето защо: водата се променя, за да се отстранят високите нитрати и НЕ,НЕ Е НЕОБХОДИМА с аквапонните филтри.

КАКВО Е АКВАПОНИКА

Това е система, която съчетава аквакултурата (рибовъдството) и хидропоника (растящи растения във вода) в взаимноизгодна среда. Екскрецията на рибите се разгражда чрез азотно фиксиране, което осигурява хранителни вещества, които са от съществено значение за растежа на растенията. Този процес служи като естествен тор за растенията. В замяна на това растенията помагат за пречистване на водата за рибата. До 98% от водата се рециклира в тази система.
Aquaponics е устойчива система за производство на храни, която съчетава традиционна аквакултура (отглеждане на водни животни като риба, раци или скариди в резервоари) с хидропоника (култивиране на растения във вода) в симбиотична среда. В аквакултурата, отпадъчните води се натрупват във водата, като увеличават токсичността за рибата. Тази вода се води в хидропонична система, където страничните продукти от аквакултурата се филтрират от растенията като жизненоважни хранителни вещества, след което пречистената вода се връща обратно на животните. Терминът аквапоника е портманто на термините аквакултура и хидропонни. Системите Aquaponic варират по размер от малки вътрешни или външни единици до големи търговски обекти, използващи същата технология. Системите обикновено съдържат прясна вода, но системите за солена вода са правдоподобни в зависимост от вида на водното животно и кои растения.