КАКВО Е АКВАПОНИКА

Това е система, която съчетава аквакултурата (рибовъдството) и хидропоника (растящи растения във вода) в взаимноизгодна среда. Екскрецията на рибите се разгражда чрез азотно фиксиране, което осигурява хранителни вещества, които са от съществено значение за растежа на растенията. Този процес служи като естествен тор за растенията. В замяна на това растенията помагат за пречистване на водата за рибата. До 98% от водата се рециклира в тази система.
Aquaponics е устойчива система за производство на храни, която съчетава традиционна аквакултура (отглеждане на водни животни като риба, раци или скариди в резервоари) с хидропоника (култивиране на растения във вода) в симбиотична среда. В аквакултурата, отпадъчните води се натрупват във водата, като увеличават токсичността за рибата. Тази вода се води в хидропонична система, където страничните продукти от аквакултурата се филтрират от растенията като жизненоважни хранителни вещества, след което пречистената вода се връща обратно на животните. Терминът аквапоника е портманто на термините аквакултура и хидропонни. Системите Aquaponic варират по размер от малки вътрешни или външни единици до големи търговски обекти, използващи същата технология. Системите обикновено съдържат прясна вода, но системите за солена вода са правдоподобни в зависимост от вида на водното животно и кои растения.